ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

Σε περίπτωση ατυχήματος καλέστε την τροχαία ή την φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής σας εταιρείας ή απλά κάντε φιλική δήλωση ατυχήματος.