ΔΙEΚΠAIΡΕΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

-Αν δεν ευθύνεστε για το ατύχημα αναλαμβάνουμε εμείς την επισκευή του αυτοκινήτου σας όπως επίσης και τον διακανονισμό αποζημίωσης μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας χωρίς καμιά δική σας επιβάρυνση.

-Αν ευθύνεστε για το ατύχημα η εταιρεία μας είναι πάλι κοντά σας με προσιτές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση.